PRIVACYVERKLARING Praktijk Hartehaptonomie

Hartehaptonomie
Renske Harte- Sluman
Horn 775
1381 HC Weesp
06-40686709
www.hartehaptonomie.nl
Renske@hartehaptonomie.nl


Praktijk Hartehaptonomie hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Verwerkersovereenkomsten
De praktijk heeft verwerkersovereenkomsten met partijen zoals de softwareleverancier van de website en de verwerker van de financiële afhandeling t.b.v. de belastingdienst. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt.

Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Ik heb mij als behandelaar te houden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding: . NAW-gegevens verzekerde . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde . Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling) . Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie . Kosten van de behandeling

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Hartehaptonomie vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens en heeft dit op afdoende wijze geregeld. Verwerker mag persoonsgegevens alleen bewerken in opdracht van de verantwoordelijke, voor het door de verantwoordelijke vastgestelde doel. De praktijk is en blijft verantwoordelijk voor de verwerking van haar eigen persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om bij de praktijk een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Renske@hartehaptonomie.nl

 Interesse of een vraag?

Laat het mij weten en dan neem ik zsm. contact met je op.